OSIGURANJE PLOVILA

Croatia osiguranje – Croatia agent Kraljevica ponudilo je članovima Udruge osiguranje brodica i jahti kako slijedi:

U slučaju kolektivnog osiguranja brodica i jahti od strane fizičke osobe, putem vaše udruge u mogućnosti smo Vam odobriti popuste i to ako je osiguranjem obuhvaćeno:

– od 2 do 5 brodica i/ili jahti – popust od 7% bruto premije

– od 6 do 14 brodica i/ili jahti – popust od 10% bruto premije

– od 15 do 30 brodica i/ili jahti – popust od 15% bruto premije

– od 30 do 60 brodica i/ili jahti – popust od 20% bruto premije

– preko 60 brodica i/ili jahti – popust od 25% bruto premije

                Na ovaj način Udruga svojim članovima omogućuje da ostvare spomenute popuste kroz kolektivno osiguranje plovila.

Članovi udruge ostvaruju popust uz predočenje članske iskaznice prilikom ugovaranja osiguranja, a svaki član ugovara osiguranje prema svojim željama i potrebama.

Popust se obračunava na bruto iznos premije.

Za sve dodatne obavijesti o osiguranju možete se obratiti na Croatia Agent Kraljevica:

Tel: 051 281 157; Mob: 098 865 971; e-mail: croatia.agent.kraljevica@ri.t-com.hr

Molimo zainteresirane da se učlane u udrugu kako bi kroz što veći broj članova ostvarili veće popuste.

Pristupnicu za članstvo ćete naći na linku ”dokumenti”, a udruga će sa osiguravateljem redovito, kod svake promjene, administrirati popis članova.

Postojeći osiguranici Croatia osiguranja – članovi udruge će popust realizirati kod slijedeće obnove osiguranja.