POGODNOSTI ZA ČLANOVE

Postupak kupovine robe u Decathlon – poslovnica Rijeka je slijedeći:

  1. Članovi udruge dostavljaju svoje narudžbe Udruzi prema narudžbenici.
  2. Udruga dostavlja Decathlon-u objedinjene narudžbe (minimum 10 proizvoda ili 1000.- Kn), na koje se odobrava odgovarajući popust od 10 – 20%.
  3. Udruga obavještava članove o odobrenom popustu, koji potvrđuju narudžbu.
  4. Decathlon obavještava kupce o spremnosti robe, koju će kupci uz predočenje jedinstvene narudžbenice i članske iskaznice podignuti i na blagajni ostvariti dogovoreni popust.